در راه دیروز به فردا
زیر درخت زندگی ام فرود می آیم
در سایه اش
برای لحظه ای از فرصتم

بنیاد انسان و زندگی در سال 1386 توسط دکتر فرشید مرادیان با هدف "آموزش علوم و دانش انسانی کاربردی در حیطه زندگی روزمره" تاسیس شد. از همان آغاز ، تدوین دوره ها به گونه ای در دستور کار قرار گرفت که ضمن حفظ ماهیت و اصالت آکادمیک محتوای آنها ، روند ، شکل ارایه و زمینه کاربرد آنها بطور مستقیم متوجه زندگی روزمره آدمیان امروزی باشد.
درحال حاظر دپارتمان روانشناسی- فرهنگ با ارائه خدمات روانشناختی و برگزاری دوره های متنوع کار خود را آغاز نموده است و به زودی دپارتمان های فلسفه ، حقوق ، مدیریت و اقتصاد نیز کار خود را در این مسیر آغاز خواهند نمود .
باشد که شریطه خود را بشناسیم و جهان را به قدر ِهمت و فرصت خویش معنا دهیم .
سایر خدمات بنیاد
 راهبری و مشاركت در طرح‏های تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی .
تشكیل جلسات مطالعه ، گفتگو و هم‏اندیشی در جهت توسعه کاربردی علوم و دانش انسانی .
تشکیل و برپایی همایش ها و سمینارها و دوره های تخصصی و عمومی در حوزه علوم و دانش انسانی .
ارایه مشاوره و سایر خدمات راهبردی به نهادها ، سازمانها و شرکتها در حوزه مدیریت فرهنگی و مدیریت رفتار سازمانی.

مقدمه و پیش‌گفتار کتاب جادو و ذهن نوشتۀ اوژن سابوتسکی ترجمۀ دکتر فرشید مرادیان و نگین ناصری تفتی با مقدمۀ استاد مصطفی ملکیان