تجربه انسان و زندگی

اگر در نشست ها، دوره ها، . کارگاه های بنیاد انسان و زندگی شرکت کرده اید و یا از خدمات مشاوره و رواندرمانی بنیاد بهره برده اید، تجربه خود را در این صفحه با دیگران درمیان بگذارید.

دیدگاه‌ها  

+6 #1 yeganeh 1394-09-18 15:55
انسان و زندگی مکانی است که برای دقایقی به زندگی ات بیندیشی، به انسانیت بیندیشی. شاید به نقش خودت در زندگی انسان ها و شاید به نقش انسان ها در زندگی تو.
به مسئولیت های انسانی، به انتخاب هایت به عنوان یک انسان، به محدودیت هایت به عنوان یک انسان.
شاید بخواهی یک بار دیگر به زندگی ات معنایی تازه ببخشی و پلی بزنی بین انسان و مفهوم عمیق زندگی.

لطفا برای ارسال نظر، عضو سایت شوید.