حوزه های مشاوره و روان‌درمانی

اضطراب افسردگی افکار وسواسی و نشخوارفکری
فقدان مهارت‌های زندگی فقدان اعتماد به نفس گوشه گیری و کمرویی
مشکلات با شریک عاطفی مشکلات با همسر مشکلات با فرزندان و والدین
پیمان‌شکنی در ازدواج وابستگی شکست‌های عاطفی
مشکلات هویتی مشکلات معنوی مشکلات تحصیلی
مشکل در تصمیم گیری مشکلات جنسی مشکلات شخصیتی
آسیب‌های دوران کودکی سوءاستفادۀ جنسی سوگ و داغدیدگی
بحران میانسالی احساس گناه مشکل در کنترل خشم
اختلال خواب مشکل با تصور از بدن پرخوری یا کم‌خوری
کمبود توجه و تمرکز بیش‌فعالی سوءظن و بدبینی
ترس‌های غیرمنطقی اعمال وسواسی نوسان خلق
مشاوره پیش از ازدواج

درخواست آنلاین