کارگاه «هر آنچه درباره سکس نمی دانيم !»

پیش نیاز : مصاحبه ورودی

عنوان فرعی  : زندگی جنسی سالم برای جوانان

حداکثر تعداد شرکت کننده : 15 نفر

تعداد جلسات :  4 نشست 210 دقیقه ای

محدودیت شرکت کنندگان : ---                                  

 مربی: دکتر فرشید مرادیان

این دوره کارگاهی به شکلی بدیع ، ساده و عمیق زندگی جنسی انسان را از دیدگاه روان شناختی ، با تاکید به ویژگی های دوره جوانی مورد بررسی قرار می دهد . شرکت کنندگان دوره علاوه بر کسب آگاهی ای عمیق از این حیطه زندگی خود ، موفق به تغییر و ارتقاء سطح آن می گردند . این دوره همچنین می تواند کمک و راهنمای موثری برای جوانان در آستانه ازدواج باشد .

ثبت نام

کارگاه نقشه زندگی من

پیش نیاز : --

عنوان فرعی : : آشنایی با کهن الگوهای زندگی

حداکثر تعداد شرکت کننده : 12 نفر

تعداد جلسات :  4 نشست 210 دقیقه ای

محدودیت شرکت کنندگان: افراد بالای 16 سال                                  

 مربی: دکتر فرشید مرادیان

زمانی زیگموند فروید، کارل گوستاو یونگ را به عنوان وارث معنوی خویش تعیین کرد، اما یونگ راه خود را ادامه داد تا نظریه شخصیتی را به وجود آورد که با روان تحلیلگری مرسوم تفاوت چشمگیری داشته باشد. یونگ تبیین جدید و گسترده ای را از ماهیت انسان طراحی کرد که به طور کامل با تبیین های دیگر فرق دارد و آن را روانشناسی تحلیلی نامید. این دوره کارگاهی به شکلی بدیع، ساده و کاربردی، شرکت کنندگان را با یکی از مفاهیم اساسی روانشناسی تحلیلی آشنا می کند.

ثبت نام

دوره انسان و الگوهای فراروی

پیش نیاز : ---

عنوان فرعی : : الگوهای روانشناختی شخصیت سالم

حداقل تعداد شرکت کننده : 16 نفر

تعداد جلسات :  10 جلسه 180 دقیقه ای

محدودیت شرکت کنندگان : ---                                  

 مربی: دکتر فرشید مرادیان

در این دوره به سبکی آکادمیک و در عین حال کاربردی با نظریات و دیدگاههای مختلف ، نسبت به انسان و ابعاد گسترده وجودی و روان شناختی او آشنا  می شویم. شناخت عمیق  و ریشه ای حاصل از این دوره ، می تواند برای تمامی کسانی که به نحوی در جستجوی شناخت اصیل تری از خود هستند و یا به نحوی در ارتباط با انسانها و ارتقاء زندگی معنایی آنان می باشند ، بسیار راهگشا باشد . 

از جمله روانشناسانی که نظریات آنها در این دوره ها با رویکردی کاربردی بررسی خواهد شد عبارتند از: زیگموند فروید ، اریش فروم ، اریک اریکسون ، آبراهام مازلو ، کارل راجرز ، فریتس پرلز ، ویکتورفرانکل ، اروین یالوم ، کارل یونگ ، اریک برن .

ثبت نام