برگزاری نشست «روان شناسی علیه روان شناسی ۲» در خانه اندیشمندان علوم انسانی با سخنرانی دکتر فرشید مرادیان

روانشناسی علیه روانشناسی

نشست بیست و نهم شنبه‌های روان‌شناسی به علت تعطیل بودن روز شنبه در یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. این نشست دومین نشست از مجوعۀ «روان شناسی علیه روان شناسی» و با عنوان فرعی «منابع مقاومت در برابر روان‌شناسی علمی» بود. سخنران محوری این نشست دکتر فرشید مرادیان بود.

برگزاری نخستین دورۀ جامع تربیت مشاور و درمانگر جنسی تحت نظارت دکتر سیدعلی آذین و دکتر فرشید مرادیان در دانشگاه بهزیستی

فرشید مرادیان

نخستین دوره جامع تربیت مشاوره و درمانگر جنسی در ایران، با همکاری موسسه نواندیشان آویژه و دانشگاه بهزیستی و توانبخشی و تحت نظارت جناب آقای دکتر سید علی آذین (متخصص پزشکی اجتماعی ،سایکوسکسلوژیست) و جناب آقای دکتر فرشید مرادیان (متخصص روانشناسی، سکس‌تراپیست) در سه مرحله مقدماتی، میانی، و پیشرفته در شهریورماه و مهرماه 1394 در تالار شاملوی دانشگاه بهزیستی و توانبخشی برگزار شد.

سخنرانی دکتر فرشید مرادیان با عنوان "روان‌شناسی علیه روان‌شناسی" در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد

روان‌شناسی علیه روان‌شناسی

بیست و چهارمین نشست شنبه‌های روانشناسی با عنوان "روان‌شناسی علیه روان‌شناسی: نگاهی به وضعیت علم روان‌شناسی در جامعۀ ایرانی" در ساعت 16 مورخ 11 مهرماه 1395، در تالار خیام "خانۀ اندیشمندان علوم انسانی" با سخنرانی دکتر فرشید مرادیان و با شرکت اساتید گروه روان‌شناسی، دانشجویان و همچنین سایر علاقه‌مندان برگزار شد.

پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند؟

پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند؟

 یکی از تاثیرهای خواندن کتابی که با چنین دقت وارد جزئیات اندک می شود، این است که وقتی کتاب را می بندیم و زندگی عادی مان را از سر می گیریم، ممکن است ما هم دقیقاً به این جزئیات همان واکنشی را نشان بدهیم که نویسنده اگر در کنار ما بود نشان می داد. ذهن ما تبدیل به راداری می شود که از نو تنظیم شده تا جزئیاتی را که در خودآگاه ما سیلان دارد، ضبط کند، تاثیرش همانند آوردن رادیویی است به درون اتاقی که فکر می کردیم ساکت است،